Je werkloosheidsuitkering

Als ABVV vervullen wij de rol van uitbetalingsinstelling voor jouw werkloosheidsuitkeringen en dit in opdracht van RVA, die toezicht houdt op elke stap van onze werking. Concreet betekent dit dat je bij ons terecht kan voor een aanvraag van uitkeringen wanneer je werkloos bent. Dit kan zowel als je volledig werkloos bent, bv. na een ontslag, maar ook wanneer je tijdelijk werkloos bent, bv. om economische of technische redenen. 

Wij zorgen voor een volledige opmaak van jouw dossier en dienen dat in bij RVA. Eens alles in orde is, gaan wij over tot betaling van jouw uitkeringen. Tijdens dit hele proces, hetgeen soms een kluwen kan zijn, staan wij jou bij! Wij zijn en blijven jouw contactpersoon ten aanzien van RVA. Weet dat er soms enkele weken kunnen voorbij gaan vooraleer een dossier is goedgekeurd bij RVA. 

Elk van onze kantoren kent vrije inloopmomenten, maar je kan natuurlijk ook altijd een afspraak maken. We zijn ook telefonisch bereikbaar, maar de meest snelle en efficiënte manier om ons te bereiken is ongetwijfeld via mail, al is het maar om te vragen om door ons gecontacteerd te worden.

Onze dienst werkloosheid is een gespecialiseerde dienst. We merken ook dat dossiers steeds complexer worden. Om onze collega’s de ruimte te geven om jouw dossier zo snel en correct mogelijk af te werken, hebben wij in onze hoofdkantoren Mechelen en Turnhout een ‘snelloket’ in het leven geroepen, dat zich in het onthaal bevindt. Het is daar dat je je eerste vraag kan stellen. Alles wat binnen de 5 minuten kan geregeld worden, wordt daar afgehandeld, het overige wordt dan doorverwezen naar de gespecialiseerde collega’s. Dit snelloket is dagelijks open zonder afspraak, check voor je komst zeker onze openingsuren! Het verlaagt de drempel nog meer en werkt als een buffer zodat achter de schermen efficiënter aan jouw dossier kan verder gewerkt worden.

Deel deze pagina: