Dienst Begeleiding Werkzoekenden (DISPO)

Wie vandaag zonder werk zit, mag zich verwachten aan een forse controle vanuit de overheid. Sinds 2016 is het niet langer de RVA, maar wel VDAB die controleert en sanctioneert. VDAB is dus niet langer enkel een partner en dat is niet altijd even duidelijk. Na een aantal jaren is intussen gebleken dat VDAB weinig empathie aan de dag legt en vaak zonder begrip voor menselijke omstandigheden beslissingen neemt met verregaande gevolgen voor een groep mensen die al kwetsbaar in de maatschappij staat.

Onze dienst DISPO staat in voor de begeleiding van deze kwetsbare groep mensen. Meer dan ooit hebben werkzoekenden immers nood aan ondersteuning, niet enkel in hun zoektocht naar een job, maar dus evenzeer in het kunnen opvolgen van een steeds wijzigende en strenger wordende reglementering. De meest courante redenen waarom iemand op verhoor bij VDAB moet komen, zijn:

  • Stopzetten van een beroepsopleiding of trajectovereenkomst
  • Niet ingaan op een uitnodiging van VDAB
  • Weigeren van een passende dienstbetrekking
  • Niet nakomen van afspraken met VDAB

Als ABVV brengen wij onze werkzoekende leden zelf op de hoogte wanneer zij bij VDAB worden opgeroepen om hun zoekgedrag naar werk te verantwoorden. Daarbij wordt direct gewezen op de hulp die het ABVV daarbij kan bieden. Wij vragen het dossier op bij VDAB waardoor al direct een inschatting kan gemaakt worden of VDAB iemand terecht of onterecht ‘op het matje roept’. Leden krijgen de kans om samen met ons een verweer op te stellen, dat kan schriftelijk, maar soms wordt er ook fysieke bijstand verleend bij het verhoor zelf. 

Wanneer dit vruchteloos blijkt en iemand toch een sanctie krijgt van VDAB zal diezelfde dienst de leden opnieuw spontaan informeren over het verdere verloop. Soms is het aangewezen om in beroep te gaan tegen deze beslissing, via een herziening of mogelijks via een beroep bij de arbeidsrechtbank. Doorheen dit hele traject staat de dienst DISPO leden met raad en daad bij. 

Heb je bijstand nodig, neem dan meteen contact op met ons!

Contactgegevens:

Regio Mechelen: dispo.mechelen@abvv.be

Regio Kempen: dispo.kempen@abvv.be

Deel deze pagina: