Vorming & Actie

Syndicaal werk doen als militant, syndicaal afgevaardigde, lid van het CPBW of de ondernemingsraad voor je bedrijf is niet simpel. Je moet zowel de technische, wettelijke kennis vergaren als skills onder de knie krijgen want gelijk hebben is een, gelijk krijgen is twee. Elk jaar volgen honderden syndicaal afgevaardigden bij ons een vorming. Dat start met basisvormingen voor wie voor het eerst syndicaal actief wordt en gaat over in specialisaties rond bepaalde thema’s. We doen dat op maat van de werkvloer en op het ritme van de cycli tussen syndicale verkiezingen. Militanten die mee opgenomen zijn in de huidige cyclus krijgen het aanbod automatisch door of via hun secretaris. 

Wil je syndicaal actief worden, neem dan contact met ons op. Voor de veiligheid van je job doe je dat best met de nodige voorzichtigheid. Hang het daarom niet aan de grote klok.

Heb je een vraag voor onze vormingsdienst, stel ze hier

Deel deze pagina: