Nieuwe Vlaamse meerderheid, graag met ander discours voor werknemers

9 juni 2024  - Persbericht
Image
verkiezingen

De kiezer heeft gesproken. Het is nog wachten op de finale uitslagen, maar nu al is duidelijk dat de huidige Vlaamse regering geen meerderheid houdt. Vooruit zet een mooi resultaat neer. Voor het Vlaams ABVV betekent dit een kans op een andere koers voor en een ander discours over Vlaamse werknemers. Waar werknemers en werkzoekenden onder de aftredende Vlaamse regering vaak gereduceerd werden tot hun economische ‘waarde’, is er vandaag dringend nood aan een beleid dat werknemers minder doet opbranden en werkzoekenden niet stigmatiseert maar weer perspectief geeft op een duurzame job.

“De aftredende Vlaamse regering plaatste regelmatig ideologie boven de realiteit van de werkvloer, boven de realiteit van de werknemers. Daar moeten we echt vanaf. De volgende Vlaamse Regering zal meer rekening moeten houden met de belangen van de doorsnee werknemer”, aldus algemeen secretaris Caroline Copers.

Zowel bij de regeringsvorming als bij de uitrol van het nieuwe beleid zal het Vlaams ABVV hier sterk over waken. Ook op vlak van woonbeleid en koopkracht – essentieel voor mensen om iets op te bouwen in hun leven – zal de vakbond aandachtig naar de regeringsplannen kijken.

De hoge score van extreem rechts baart tegelijk zorgen. Haat en onverdraagzaamheid hebben geen plaats in onze democratie of in onze regeringen. Inspraak en democratische rechten moeten gewaarborgd blijven. Het Vlaams ABVV zal zich blijven verzetten tegen elke afbouw van het middenveld of van de rechten van alle burgers. “Een democratie is maar zo sterk als elk van zijn onderdelen. Zowel politiek, justitie als media en middenveld verdienen daar een plaats in. Het primaat van de politiek mag hier nooit afbreuk aan doen.”