Hulp bij een probleem met mijn ziekenfonds, RVA, VDAB of andere overheidsdienst

Als je uitkeringen ontvangt, heb je niet alleen rechten maar ook plichten. De betrokken overheidsdiensten zoals bijvoorbeeld je ziekenfonds, RVA of VDAB deinzen dan ook niet terug om mensen met een uitkering daar constant op te wijzen en uiteraard ook op te controleren. 

De sociale wetgeving is wat dat betreft extreem complex, zelfs voor professionals, laat staan dat je als ‘gewone burger’ zonder problemen je weg daarin kan vinden.

Meer en meer worden er strenge voorwaarden gesteld opdat je je uitkeringen kan behouden. Dat geldt voor werkloosheidsuitkeringen, maar ook voor ziekte -en invaliditeitsuitkeringen. Ondervind je daar toch problemen mee? Werd jouw uitkering niet toegekend of werd ze plots stopgezet? Moet je een deel van je uitkering terugbetalen? Het zijn problemen die maar al te vaak voorkomen. 

In dat geval zijn wij er om jou te helpen! We bekijken samen waarom de betrokken dienst een bepaalde beslissing heeft genomen en van daaruit denken we verder. Mogelijks is de beslissing onterecht, dan proberen wij te bemiddelen. Lukt dat niet, dan kunnen we onder bepaalde voorwaarden zelfs een procedure starten voor de arbeidsrechtbank. Blijkt de beslissing toch correct, dan zoeken we naar een oplossing voor de toekomst en geven we jou het best mogelijke advies. Je kan hiervoor terecht in al onze kantoren (Adviespunten)

Deze rechtsbijstand bieden wij aan vanuit onze juridische dienst ‘Union Law’ en is kosteloos voor trouwe leden. Nieuwe leden krijgen dezelfde bijstand mits betaling van een forfait.

Deel deze pagina: