Diversiteit

Duurzame tewerkstelling en inclusie, wie kan er niet tegen zijn dat de werkvloer de plaats bij uitstek is voor verbinding en samenwerking over zoveel grenzen heen. Jong en oud werkt er samen, van Belgische of andere origine, man, vrouw en voor wie het vaag is, elke geaardheid, alle overtuigingen, kortom, alle talenten en verschillen komen er samen. Die overtuiging omzetten in handvaten waarmee je als delegee op de werkvloer aan de slag kan, dat is het terrein van onze diversiteitsconsulent.

Die ondersteuning voor delegees en secretarissen gebeurt op maat, individueel per bedrijf of via de vorming in 11 thema’s, opgedeeld in 5 clusters: inclusie op de werkvloer, instroom- en onthaalbeleid, behoud van werknemers, arbeidsorganisatie, opelidings- en competentiebeleid. Op al die terreinen zijn we op verschillende manieren actief. Aangezien de wetgeving op die domeinen snel kan veranderen houdt de diversiteitsconsulent de vinger aan de pols en spelen we in op actuele onderwerpen.

Contactgegevens diversiteitsconsulent ABVV Mechelen+Kempen: 

Liesbeth Langewouters
Mail: liesbeth.langewouters@abvv.be
Tel: 014 400 360

Deel deze pagina: