(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

Resultaten

Een diverse werkvloer in een diverse samenleving
Hoe je het ook bekijkt, de samenstelling van de bevolking van ons land vertoont steeds meer verschillen. De bevolking veroudert, de scholingsniveaus verschillen, er zijn allochtonen en personen met een zichtbare of onzichtbare arbeidshandicap. Diversiteit is een feit.