(0)

Selecteer Regio

School- en studietoelagen 2015-2016

Wij helpen je

Heb ik recht op een toelage of niet? Wij helpen je graag bij het invullen van alle nodige documenten. Aanvragen kan nog tot en met 1 juni 2016.


Studeren kan plezant zijn. Minder plezierig is dat studeren doorgaans ook (veel) geld kost. Om het voor iedereen betaalbaar te houden voorziet de Vlaamse overheid centen. Helemaal kosteloos wordt studeren daardoor nog niet en ABVV-jongeren blijft daar uiteraard voor ijveren!

Omdat het evenwel niet  altijd simpel is om te weten of je al dan niet recht hebt op een studietoelage, kan je een beroep doen op onze diensten.

Hoeveel bedraagt de studietoelage

De toegekende bedragen zijn verschillend per onderwijsniveau en per situatie.

Kleuteronderwijs

 • voor het kleuteronderwijs wordt er een vast bedrag van 93,21 euro per kleuter toegekend.

Lager onderwijs

 • leerlingen in het lager onderwijs kunnen dan weer rekenen op een financiële ondersteuning van minstens 104,86 euro tot 157,29 euro.

Voltijds secundair onderwijs

 • tussen 130,60 euro (minimumtoelage voor externe leerlingen) en 1.152,99 euro (volledige toelage voor interne leerlingen)

Deeltijds leerplichtonderwijs en de leertijd bij Syntra

 • tussen 109,85 euro en 329,56 euro

Hogeschool/universiteit

 • Omdat de kosten voor het hoger onderwijs veel hoger liggen, hebben de studenten recht op meer centen. De toelagen variëren van 256,33 euro (minimumtoelage) tot 3.966,88 euro voor studenten op kot.
 • Let op! Het gaat om bedragen voor een voltijds studietraject. Volgt de student een ander parcours dan heeft hij recht op een percentage van het betreffende bedrag, minstens de minimumtoelage.

Wanneer heb je er recht op?

Om van een toelage te kunnen genieten moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Soms zijn die verschillend per onderwijsniveau. Andere blijven dan weer dezelfde. Je hebt de nationaliteitsvoorwaarden en de pedagogische voorwaarden. Belangrijk zijn ook de financiële voorwaarden.

Wanneer je recht hebt op een of meerdere bedragen dan ontvang je in principe twee maanden na de aanvraag de centen. Maar is je dossier niet volledig, dan kan dat heel wat later zijn.

Omdat de voorwaarden en de berekeningen niet altijd makkelijk zijn, kan je best een beroep doen op de diensten van ABVV-jongeren

De automatische toekenning van de school- en studietoelagen

In het schooljaar 2015-2016 is de automatische toekenning van de school- en studietoelagen een feit.
Halverwege het aanvraagjaar wordt bekeken wie in het schooljaar 2013-2014 en/of 2014-2015 een toelage kreeg maar (nog) geen aanvraag heeft ingediend voor het jaar 2015-2016.
Deze mensen zullen een brief ontvangen van de dienst studietoelagen emt de vraag om toestemming tot automatisch ophalen van het dossier. Wie dat niet wil, zal de dienst uitdrukkelijk daarvan op de hoogte moeten brengen en zelf de aanvraag indienen.
Na dertig dagen wordt het vooringevuld formulier opgestuurd met de vraag om de beschikbare gegevens te controleren en enkele gegevens –die de dienst studietoelagen zelf niet heeft- te bezorgen. Gegevens zoals : bankrekeningnummer, alimentatie enz.
Wie niet reageert zal de toelage niet automatisch ontvangen !
Dit formulier dient teruggestuurd voor 31 december 2016
Let op : Ook wie “nieuw” is in het systeem (met andere woorden ; wie in 2015-2016 géén toelage kreeg) moet in feite zelf een aanvraag indienen !


ABVV-Jongeren helpen je

In diverse regio’s organiseren ABVV-jongeren plaatselijke zitdagen over studietoelagen. Je kan er terecht met al je vragen en voor alle nodige aanvraagformulieren. De medewerkers van ABVV-jongeren gaan na of je recht hebt op een of meerdere toelagen en berekenen de bedragen. Zij vullen ook je aanvraag in.

Wij berekenen en vullen in voor: 

 • Kleuteronderwijs
 • Lageronderwijs
 • Secundair onderwijs
 • Deeltijds secundair onderwijs
 • Leertijd bij Syntra
 • Hoger onderwijs
 • Universitair onderwijs

Kom zeker langs! Ook al had je eerder geen recht op een toelage of denk je dat je toch niet in aanmerking komt.

Let op :
De uiterste datum van aanvragen is 1 juni 2016. Na 1 juni 2016 ben je te laat. De datum van de ontvangsbvestiging van je digitale aanvraag of de poststempel op je briefomslag geldt als bewijs voor de datum.

Wat breng je mee? 

 • rijksregisternummers van gezinsleden
 • evt. bewijs van alimentatiegeld in 2013 (kopie van rekeninguitreksels)
 • evt. attest van een handicap van 66% of meer (1 van de ouders of kinderen)
 • kopie huurcontract kot 2015-2016 (Hoger Onderwijs)
 • attest internaat (Secundair Onderwijs)
 • Indien gezinstoestand gewijzigd in 2014 of 2015: inkomsten van dat jaar door middel van attesten van de werkgever (vermoedelijk inkomen 2015), werkloosheidsdienst, alimentatiegeld ...
 • kopie aanslagbiljet personenbelasting 2014 - inkomsten 2013
 • (kopie aanslagbiljet onroerende voorheffing 2013 van alle eigendommen)

Waar & wanneer

Voor de online aanvraag breng je een elektronische identiteitskaart en je pincode mee!

 • GEWEST ANTWERPEN

Antwerpen, Ommeganckstraat 35, tel. 03 220 66 92
Vanaf 31 augustus welkom tijdens de openingsuren op Adviespunt :

maandag 08:30 - 12:30 en 16:00 - 18:30
(maandagnamiddag/avond voor werkenden)
dinsdag 08:30 - 12:30
woensdag 08:30 - 12:30
donderdag 08:30 - 12:30
vrijdag 08:30 - 12:00

 • HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL

Brussel, Zwedenstaat 45, tel. 02 552 03 63
Op afspraak

 • PROVINCIE LIMBURG 

Hasselt, Gouverneur Roppesingel 55, tel. 011 28 71 41
Op afspraak

 • GEWEST MECHELEN-KEMPEN

Mechelen, Zakstraat 16, tel. 015 29 90 45
Vanaf 31 augustus tijdens de kantooruren :

Maandag 09:00 - 12:00 en 13:00 - 16:30
Dinsdag op afspraak
Woensdag op afspraak (uitgezonderd jongeren)
Donderdag 09:00 - 12:00 en 13:00 - 16:30
Vrijdag 09:00 - 12:00

Turnhout, Grote Markt 48, tel. 014 40 03 18   of mail
Vanaf 31 augustus t/m 15 september enkel op afspraak

Vanaf 16 september tijdens de kantooruren :

Maandag 09:00 - 12:00 en 13:30 - 16:00
Dinsdag 09:00 - 12:00
Woensdag 09:00 - 12:00 en 13:30 - 16:00 namiddag uitsluitend op afspraak
Donderdag 09:00 - 12:00 en 13:30 - 16:00
Vrijdag 09:00 - 12:00

 • PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Leuven, Maria Theresiastraat 119
Info: 016 27 18 94

elke maandag van 13u tot 16u
elke donderdag van 9u tot 12u

Vilvoorde op afspraak tel : 016 27 18 94 of mail

 • GEWEST WEST-VLAANDEREN

ABVV Blankenberge Jules De Troozlaan 12
Dinsdag 8 september in de namiddag enkel op afspraak

ABVV Brugge Zilverstraat 43
Donderdag 10 september van 14u30 tot 16u30
Donderdag 17 september van 9u30 tot 11u30
Dinsdag 6 oktober van 14u30 tot 16u30
Donderdag 8 oktober van 9u30 tot 11u30

ABVV Diksmuide Stovestraat 12
Dinsdag 8 september in de voormiddag enkel op afspraak

ABVV Oostende Jules Peurquaetstraat 27
Maandag 7 september van 9u30 tot 11u30
Woensdag 9 september van 14u30 tot 16u30
Donderdag 17 september van 14u30 tot 16u30
Dinsdag 6 oktober van 9u30 tot 11u30

ABVV Veurne Statieplein 21
Maandag 14 september in de voormiddag enkel op afspraak

ABVV Izegem Hondstraat 27
Maandag 28 september in de namiddag enkel op afspraak

ABVV Ieper Korte Torhoutstraat 27
Vrijdag 11 september in de voormiddag enkel op afspraak
Buiten deze data: afspraak dienst arbeidsrecht

ABVV KORTRIJK Rijselsestraat 19
Dinsdag 8 september van 9u30 tot 11u30
Donderdag 17 september van 9u30 tot 11u30
Dinsdag 22 september van 9u30 tot 11u30
Dinsdag 29 september van 9u30 tot 11u30

ABVV Menen A. Debunnestraat 49-51
Maandag 7 september in de namiddag enkel op afspraak

ABVV Roeselare Zuidstraat 22/22
Woensdag 9 september van 9u30 tot 11u30
Maandag 14 september van 14u30 tot 16u30
Woensdag 16 september van 9u30 tot 11u30
Maandag 21 september van 14u30 tot 16u30

ABVV Tielt Stationstraat 12
Donderdag 1 oktober in de namiddag enkel op afspraak

ABVV Waregem Stormestraat 137
Donderdag 24 september in de voormiddag enkel op afspraak

 

 

 

Zoek op trefwoord

studietoelagen

Terug Top