(0)

Selecteer Regio

Werkbaar werk

Werkbaar werk staat uiteraard hoog op de syndicale agenda bij jouw in het bedrijf! Geen werkbaar werk zonder analyse van hoe de toestand er momenteel uitziet en zonder een screening van het diversiteitsbeleid.


Onze diversiteitsconsulent

Hoe gaat het bedrijf om met het divers personeel? En bestaat hier een beleid rond?
Of zijn er voor sommige afdelingen of groepen andere regels dan voor anderen? Hoe komt dat? En hoe kunnen we dat recht trekken?

Allemaal vragen waar onze diversiteitsconsulent je mee kan helpen!

Ook met vragen of problemen rond onderstaande thema’s kan je rekenen op kwalitatieve ondersteuning:

• Onthaal en onthaalprocedure
• Werving en selectie
• Opleiding- en opleidingsmogelijkheden
• Doorstroom naar een andere job intern
• Behoud van collega’s (retentie) en terug aan de slag (re-integratie) na langdurige ziekte (of uitval)
• Communicatie
• Discriminatie en omgaan met verschillen
• Werkbaar Werk
• Competentiebeleid: welke kennis, kunde en attitude verwacht de werkgever van de werknemers
• Het Nieuwe Werken, ook gekend als Innovatieve arbeidsorganisatie of anders organiseren

Samen met jou analyseren we het personeelsbeleid en stellen we verbeteringen voor. Steeds op maat van jouw bedrijf en in afstemming met de beroepssecretarissen.

Een mooi traject…

Hoe werkt het nu concreet?

Om te beginnen contacteer je de diversiteitsconsulent en zij neemt samen met jullie het bedrijf of organisatie onder de loep.

We nemen de tijd in een uitgebreid gesprek om zo de situatie op de werkvloer scherp te krijgen en een zicht te krijgen op het probleem of de vraag.
Dat noemen we de intake.

Daarna gaan we samen na met wat er allemaal met de vraag te maken heeft, wie onze bondgenoten zijn, wat er in het verleden al gebeurde qua acties,…
Dat is de fase van de analyse.

Als laatste bepalen we hoe we dit gaan agenderen en maken we een syndicale strategie om het thema aan te pakken. Dit liefst in samenspraak met de andere vakbonden. Zo werken we samen aan een evenwichtig en divers personeelsbeleid op maat van jouw bedrijf!
Dat is het plan van aanpak.

Maar ook kortere ondersteuningen

Natuurlijk kan je ook voor kleinere acties beroep doen op de diversiteitsconsulent:

Op zoek naar informatie over één van de thema’s?
We bieden je:
=> een handige checklist over het onthaalbeleid
=> een stappenplan om werk te maken van een positief re-integratiebeleid in jouw bedrijf.

Interesse in een vorming of infosessie over één van de thema’s voor jouw vakbondskern?
We staan klaar met:
=> een infosessie over de wetgeving psychosociale risico’s waar je direct mee aan de slag kunt
=> een vorming over burn-out

Nood aan een extra advies op een voorstel van de werkgever?
We zetten onze kennis in bij:
=> een CAO104 (werkgelegenheidsplan oudere werknemers)
=> Het Jaarlijkse Actieplan
=> Een voorstel van preventiebeleid of re-integratiebeleid,…

Benieuwd naar goede praktijken rond één van de thema’s uit andere bedrijven?
Leer uit onze expertise door:
=> een inspirerend voorbeeld van een productiebedrijf waarin de werkbaarheid van de jobs werd gemeten door de delegatie
=> te kijken naar hoe een re-integratiebeleid er uit kan zien bij een ander bedrijf

En daar stopt het niet, integendeel!

Contacteer jouw diversiteitsconsulent

Elk gewest heeft één of meer diversiteitsconsulenten.

Voor de regio Mechelen+Kempen kan je terecht bij Liesbeth LANGEWOUTERS. Meer weten over het aanbod? Of heb je al een concrete vraag? Aarzel niet haar te contacteren.

Via telefoon op 014 40 03 60
Of via e-mail naar liesbeth.langewouters@abvv.be

Terug Top