(0)

Selecteer Regio

Ken de index op je duimpje

Maak kennis met de geschiedenis en de berekening van de index, en met het belang van de automatische index voor het behoud van onze koopkracht.

Federaal ABVV | 2011
Brochure | 56 blz.


Doelgroep: Militanten en delegees

Inhoud

 • Terminologie
 • Het indexcijfer van de consumptieprijzen
  • Waarom een indexcijfer van de consumptieprijzen?
  • Hoe wordt de index berekend?
  • Welke kwaliteiten moet de index hebben?
 • Indexhervormingen
  • Kort historisch overzicht
  • Wat zijn vanaf 2006 de nieuwigheden en waarom?
  • Waarom een tussentijdse hervorming in 2008?
  • Definitiewijzigingen eerste actualisering in 2008
  • Waarom een tussentijdse hervorming in 2010?
  • Definitiewijzigingen tweede actualisering in 2010
 • De Gezinsbudgetenquête
  • Waarom wordt deze enquête gehouden?
  • Wat leert deze enquête ons?
  • Waarvoor wordt de enquête gebruikt in de index?
 • De achtste indexhervorming
  • Welke structuur en getuigen heeft de nieuwe index?
  • Waarom zitten sommige producten en diensten niet in de index?
 • De gezondheidsindex
 • De automatische indexering
  • Historiek
  • Belang van de automatische indexering
  • De rol van het ABVV
  • Wat zijn de voornaamste methoden die gebruikt worden?
   • Indexering in de privésector
   • Indexering in de publieke sector
   • Indexering van de sociale uitkeringen
  • De “all in” formule
 • De conversiecoëfficiënt
  • Hoe wordt deze coëfficiënt gebruikt?
  • Is dit belangrijk?
 • De Indexcommissie
  • Wat is haar rol?
  • Wie zetelt in de Indexcommissie?
 • De geharmoniseerde index van de consumptieprijzen
  • Wat is dit?
  • Waarvoor dient deze index?
  • Waarin verschilt deze index van de nationale index van de consumptieprijzen?
 • Bijlage 1: Lijst van getuigen met hun gewichten
 • Bijlage 2: De lokaliteiten en hun geografisch gewicht
 • Bijlage 3: Conversiecoëfficiënten
 • Bijlage 4: Huurindexering

Downloads

Andere sites

Zoek op trefwoord

koopkracht loon

Terug Top