(0)

Selecteer Regio

Eindeloopbaan en pensioen

Ons pensioen. Het is een brandend actueel thema. Moeten we met z‘n allen langer werken? Zal er nog genoeg geld zijn om onze pensioenen te betalen? ... Het zijn enkele van de vele vragen die aan bod komen in een boeiende documentaire over de pensioenen.


p>In het eindeloopbaandebat wordt vaak verwezen naar de kosten van de vergrijzing en de zogenaamde onbetaalbaarheid van ons pensioenstelsel. Niet toevallig zijn het vooral de rechtse partijen die steeds datzelfde deuntje fluiten. Gelukkig komt er ook tegenwind vanuit syndicale hoek. In dat kader produceerde ABVV Oost-Vlaanderen zelfs een heuse film waarin enkele specialisten hun visie gaven. Frank Vandenbroucke, ex-minister van pensioenen, en Gilbert De Swert, gepensioneerd hoofd van de studiedienst van het ACV, ontkrachten daarin een reeks hardnekkige clichés. Een losse greep daaruit:

* ‘We moeten langer werken’: een grijsgedraaide plaat. Die evolutie is al bezig. Er is een verschuiving van het gemiddelde van 58 naar 61 jaar. De pensioenleeftijd verhogen is zinloos en het steriel optrekken van leeftijdsgrenzen is onrechtvaardig.

* ‘Brugpensioen nog langer toekennen is onverantwoord’: het is een sprookje dat ons stelsel daardoor onbetaalbaar wordt. Slechts een fractie van de niet-werkenden zijn bruggepensioneerden. Wie denkt daar grote besparingen te realiseren dwaalt. Bovendien kost een bruggepensioneerde een stuk minder aan de overheid dan een werkloze.

*  ‘Een pensioen op maat van de loopbaan’: klinkt goed maar is voor rechtse politici een reden om te pleiten voor de afschaffing van gelijkgestelde periodes (ziekte, werkloosheid,…). Eigenlijk wil men zo besparen op de rug van mensen die het ongeluk hadden ziek of werkloos te vallen. Raken aan het systeem van gelijkgestelde periodes is dus een regelrecht aanval op de solidariteit.

Het is slechts een beknopte selectie uit de onderwerpen die aan bod komen. De conclusie is dat de kosten van de vergrijzing en de pensioenproblematiek eigenlijk als een smoes gebruikt worden om de crisis af te wentelen op de werkende bevolking. Enerzijds tracht men de gewone man een schuldcomplex aan te praten en anderzijds laat men de financiële sector - die een gigantische verantwoordelijkheid draagt in de huidige economische crisis - ongemoeid. Kortom, deze pensioenfilm bevat heel wat inspiratiestof voor debatten en discussies.

ABVV-Senioren op zoek naar inspiratie voor een pensioen- en eindeloopbaandebat kunnen de ‘pensioenfilm‘ ontlenen via het landelijk secretariaat.

Terug Top