(0)

Selecteer Regio

Al lerend werken, al werkend leren

Zie je het voltijds onderwijs niet meer zitten? Je hebt alternatieven!


Alternatieven voor het voltijds onderwijs

Weg van het studeren en het voltijds schoolregime klinkt leuk in de oren. Door gebrek aan motivatie, zelfvertrouwen, schoolmoeheid of wat dan ook, zoek je naar andere mogelijkheden om te voldoen aan de leerplicht. Maar dit is meestal niet omkeerbaar, denk dus even goed na!

Een afwisseling tussen leren en werken lijkt jou dé ideale oplossing? Maar ben je voldoende ingelicht over je rechten en plichten als deeltijds lerende? Een goede begeleiding en voldoende informatie zijn van groot belang.

Een overzicht van de diverse mogelijkheden van deeltijds leren en werken:

De mogelijkheden voor -18 jarigen:

 • deeltijds leren in combinatie met een werknemersleercontract (het vroegere industrieel leercontract)
 • een Syntra-leercontract
 • thuis werken
 • een individuele beroepsopleiding (IBO)
 • een deeltijds arbeidscontract.

De mogelijkheden voor +18 jarigen:

 • het werknemersleercontract, het Syntra-leercontract
 • de stageovereenkomst in het kader van de ondernemersopleiding
 • een individuele beroepsopleiding (IBO) voor schoolverlaters
 • deeltijds leren in combinatie met een startbaanovereenkomst. 

Deeltijdse leerplicht

De voltijdse leerplicht eindigt op je 16de, of op je 15de als je de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs hebt beëindigd (je hoeft dus niet geslaagd te zijn).

Daarna blijf je verder voltijds onderwijs volgen, of kies je voor het deeltijds onderwijs.

De deeltijdse leerplicht eindigt dan in het jaar waarin je 18 wordt op 30 juni.

Let op: word je 18 jaar vóór deze eindstreep, dan heb je het recht je studies stop te zetten. Dit is echter ten zeerste af te raden, want zonder diploma kom je niet ver!

Leren en werken

Afhankelijk van het stelsel waarvoor je kiest, gebeurt het lesgeven:

 • in een centrum voor deeltijds onderwijs
 • in onderwijsinstellingen die deeltijdse vorming organiseren en erkend zijn door de bevoegde minister
 • in een Syntra-centrum.

Ervaar je moeilijkheden bij het deeltijds werken en is de overstap niet zo gemakkelijk, dan kan je een individuele opleiding (een vorm van vóooropleiding) van bepaalde duur volgen. In dat geval kom je in aanmerking voor de brugprojecten.

Lees ook

Zoek op trefwoord

deeltijds onderwijs

Terug Top