(0)

Selecteer Regio

Uitzendarbeid: sectorale gids 2009-2010

Deze brochure helpt onze delegees hun syndicaal werk te doen en de regel van gelijkwaardigheid (zelfde loon, zelfde voordelen) 100% te doen respecteren. Maar ook om uitzendarbeid te beperken tot het strikt noodzakelijke.

ABVV Coördinatie Interim | 2009
Brochure | 95 blz.
Gratis


Doelgroep: Militanten en delegees
Prijs: Gratis

I. PROTOCOLACCOORD IN DE UITZENDSECTOR
CAO 2009

II. HISTORISCH OVERZICHT

III. ENKELE CIJFERS
1. De uitzendsector
2. Proÿel van de uitzendkrachten

IV. WETTELIJKE EN CONVENTIONELE BASIS

V. BEGRIPPEN

VI. DE COMMERCIËLE OVEREENKOMST TUSSEN HET UITZENDBUREAU EN DE GEBRUIKER
1. Een schriftelijke overeenkomst
2. Verplichte vermeldingen
3. Kopie van de overeenkomst aan de uitzendkracht

VII. DE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR UITZENDARBEID
1. Vormvoorwaarden
2. Inhoud van de arbeidsovereenkomst
3. Proefperiode

VIII. WANNEER IS UITZENDARBEID TOEGELATEN?
PROCEDURE
1. Vervanging van een vaste werknemer
2. Tijdelijke vermeerdering van het werk
3. Uitzonderlijk werk
4. Erkend tewerkstellingstraject

IX. UITZENDARBEID IN DE BOUWSECTOR

X. UITZENDBUREAUS IN DE ARTISTIEKE SECTOR

XI. GEVALLEN WAARIN UITZENDARBEID VERBODEN IS
1. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
2. Tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer
3. Arbeiders in de verhuisondernemingen, de meubelbewaring en het havenbedrijf
4. Staking of lock-out in de gebruikende onderneming
5. Weigering van de toelating
6. Voor de uitvoering van gevaarlijke werken

XII. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER EN HET UITZENDBUREAU
1. De gebruiker
2. Het uitzendbureau

XIII. SOCIAAL STATUUT VAN DE UITZENDKRACHT
1. Het loon
2. Loon voor feestdagen
3. Vakantie
4. Eindejaarspremie
5. Anciënniteit
6. Sociale voordelen
7. Syndicale premie
8. Werkkledij en beschermingskledij
9. Ziekte en gewaarborgd loon
10. Moederschapsrust
11. Klein verlet
12. Kinderbijslag
13. Werkloosheid
14. Pensioen

XIV. EINDE VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR UITZENDARBEID
1. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid
2. Voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid
3. Ontstaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
4. Uit te reiken attesten

Downloads

Andere sites

Zoek op trefwoord

interim

Terug Top