(0)

Selecteer Regio

De milieukalender: een werkboek voor syndicalisten

Een overzicht van alle belangrijke acties die je kan doen tijdens het werkjaar.

Vlaams ABVV | 2007
Brochure | 28 blz.
Gratis


Doelgroep: Militanten en delegees
Prijs: Gratis

Vakbond en milieu: een verstandshuwelijk?

Vakbond en milieu: het een huwelijk dat niet voor de hand ligt.

Maar vakbondsmensen hebben er wel alle belang bij dit huwelijksbootje drijvende te houden. De toestand van het leefmilieu bepaalt niet alleen ons welzijn, maar ook onze welvaart.

Laten we echter vooral niet naïef wezen: als we enkel en alleen rekenen op de goede wil van ondernemingen om op te draaien voor de milieuschade die zij veroorzaken, kunnen we wel eens van een kale reis terugkomen.

Syndicale controle op het milieubeleid van bedrijven is een must

We weten het wel: vakbondsmilitanten krijgen ontzettend veel en ingewikkelde problemen voorgeschoteld.

En niet elke militant kan het uitwerken van een milieustrategie bovenaan zijn prioriteitenlijstje plaatsen.

Daarom is deze handleiding er. Om je aan te moedigen en je wegwijs te maken.

Vier redenen om rond milieu te werken

Zorg dragen voor het milieu garandeert langetermijn werkzekerheid.

Als het bedrijf geen probleem vormt op milieuvlak, is de kans op een verlenging van de milieuvergunning groter. We moeten als vakbond ervoor zorgen dat we controle uitoefenen op het milieubeleid van het bedrijf. De beste manier om dit te bewerkstellingen is door gebruik te maken van onze syndicale rechten op informatie.

Een milieuvriendelijk imago wordt steeds belangrijker.

Dat versterkt de concurrentiepositie van het bedrijf. Investeren in energie en grondstoffenbesparing zorgt ervoor dat het bedrijf efficiënter en goedkoper produceert.

Hoe meer aandacht voor het milieu, hoe beter voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers en de buurtbewoners.

Het gaat om de kwaliteit van het water, de lucht, de bodem. Maar ook om de beschikbaarheid van open ruimten en grondstoffen, en om de afwezigheid van hinder zoals onder meer reukhinder en lawaaihinder.

Een leefbaar milieu is in het belang van allen.

Ook de toekomstige generaties.

Ja, maar

Dat we ons zorgen moeten maken over het milieu, daarover is iedereen het roerend eens.En toch zijn er heel wat redenen om niets te doen aan het milieu.

“Milieu is te technisch”...

Je hoeft echt geen chemicus te zijn om rond milieuthema’s te werken. We werken toch ook rond thema’s als veiligheid en economische informatie zonder ingenieur of economist te zijn. Het is niet de bedoeling dat jullie ‘technische specialisten’ worden.

“Milieu is voor de werkgever bestemd”...

De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor het milieubeleid van de onderneming. Onze taak als vakbond is dit beleid te controleren.

“Het is crisis”...

Dit is op korte termijn denken. Zeer kortzichtig dus. In milieu investeren brengt inderdaad kosten mee, maar brengt op middellange termijn ook op. De kost komt nu eenmaal voor de baat. Denken we maar aan energiebesparingen die het bedrijf kan vermijden door te investeren.

“De inspectie houdt wel een oogje in het zeil”...

Wanneer de inspectie komt opdagen is het kalf al verdronken. De inspectie is enkel een noodstop. We moeten erover waken dat het niet zover komt.

“De overheid zal het wel oplossen”...

Het is belangrijk om druk en controle uit te oefenen op die overheid.

Syndicale milieu-actie: hoe begin ik er aan?

Een drie stappenplan:
 

1. Maak een overzicht van wie in je bedrijf rond milieu werkt

 • Wie is de milieuverantwoordelijke?
 • Is er een echte milieucoördinator?
 • Indien niet, wie behandelt de milieudossiers?
 • Waar bevindt zich deze dienst (waar in het bedrijf en waar binnen het organigram)?
 • Is er een samenwerking met de dienst Preventie en Bescherming en met de arbeidsgeneesheer?

2. Ga op zoek naar de milieuvergunning

 • De milieuvergunning geeft de normen aan waarbinnen het bedrijf kan handelen.
 • In 2011 vervallen alle oude exploitatievergunningen en dat betekent heel wat werk in de jaren vooraf.
 • Meer hierover de brochure over de milieuvergunning.

3. Het eigenlijke werk

 • Hoe is het milieubeleid in het bedrijf geëvolueerd?
 • Wwat is de stand van zaken nu?
 •  Hoe staan we tegenover de toekomstplannen van het bedrijf?

Downloads

Zoek op trefwoord

milieu

Terug Top