(0)

Selecteer Regio

Begeleiding / speciale maatregelen

Sluitende aanpak / Activering van het zoekgedrag


Sluitende aanpak

Er wordt hoe langer hoe meer nadruk gelegd op de activering van het zoekgedrag naar werk. Voor werkzoekende schoolverlaters zijn de regels zelfs nog wat strenger. Het maakt geen verschil of ze al dan niet reeds een inschakelingsuitkering ontvangen (dat is de nieuwe naam voor de wachtuitkering).

Meer informatie vind je hier .

Startbaanovereenkomst

Om jongeren op de arbeidsmarkt een duwtje in de rug te geven, organiseert de overheid verschillende “tewerkstellingsmaatregelen”. De belangrijke is het stelsel van de startbaanovereenkomst (SBO). Dit stelsel verplicht grote werkgevers ertoe jongeren aan te werven.

Een SBO is voor de jongere niet nadelig: het loon, de vergoedingen en/of de voorwaarden zijn dezelfde die voor andere werknemers zouden tellen. Het is dus een gewone tewerkstelling of opleiding, waar echter bepaalde uitzonderingsregeltjes tellen.

 • Sollicitatieverlof: tijdens je SBO mag je gedurende de eerste 12 maanden “de nodige tijd” afwezig blijven om in te gaan op een andere job, terwijl je loon of vergoeding gewoon blijft doorlopen. Je moet dan wel een attest kunnen voorleggen van de bezochte werkgever met daarop de plaats, de dag en het uur waarop je je hebt aangeboden om te solliciteren.
 • Veranderen van job: als je dan bij de gelukkigen behoort die een (andere en betere) baan gevonden hebben, kan je een einde maken aan de SBO door een opzegging te geven van slechts zeven dagen. Deze opzegging begint onmiddellijk de dag nadat je ze betekent hebt. Informeer vooraf bij het ABVV hoe je dit moet doen!! Let op, deze regel telt niet om van opleiding te switchen, maar enkel bij tewerkstelling!

Alle jongeren van minder dan 26 jaar komen automatisch in aanmerking voor een SBO. Het doet er niet toe of je geschoold bent of niet, al werkte of niet (al dan niet reeds met een SBO).

Vroeger had je een startbaankaart nodig om zo te werken. Nu niet meer: De kaart werd afgeschaft sinds 1 april 2010.
Wie tot een bepaalde doelgroep (fysische of sociale handicap) behoort, en zich aldus op wat meer faciliteiten kan beroepen, moet een “werkkaart Start” (van de RVA) hebben.

Wil je meer informatie, dan kan je altijd terecht op deze website (onder Startbaanovereenkomst).

Jeugdwerkplan

Vanaf 1 januari 2008 is er een veel intensievere opvolging van jonge werklozen < 25 jaar. Via SMS-berichtjes of e-mails van de VDAB krijg je dagelijks gepaste jobaanbiedingen. Negeer deze nooit en reageer altijd!
Men wil zo meer jongeren aan een job helpen.

Onze speciaal gemaakte folder over het Jeugdwerkplan kan je steeds bij ons bekomen!

Andere opleidingsmaatregelen

Via de VDAB zijn er ook nog andere specifieke opleidingsmaatregelen:

 • IBO (Individuele BeroepsOpleiding): dit is een opleiding waarbij je op de werkplek wordt getraind en begeleid. Na deze opleiding is het bedrijf verplicht om je een contract voor onbepaalde duur te geven.
 • IBO-interim: een variant van de IBO waarbij deze wordt gekoppeld aan interim, specifiek voor kansengroepen (o.m. jongeren met een handicap, allochtonen)
 • Instapopleiding: tot doel een bedrijfsgerichte opleiding of studie af te werken. De opleiding duurt 2 maanden en moet starten binnen 4 maanden na het einde van de beroepsopleiding of studie.

Voor meer specifieke info kun je steeds bij ons terecht en/of via VDAB.

Schoolverlaters met een handicap

Wanneer je een handicap hebt en je wil je kansen op de arbeidsmarkt verhogen, bestaan er enkele mogelijkheden.
Het is wel een voorwaarde dat je erkend bent als persoon met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap (VAPH),  en een erkenning krijgt voor onderstaande maatregelen:

 • Premies
  Ter bevordering van de tewerkstelling van mensen met een handicap. Hierbij krijgt de werkgever een terugbetaling van de loonkost als hij je in dienst neemt (Vlaamse Inschakelingspremie)
  en een premie via CAO 26 voor mensen met een handicap is een soortgelijke premie. De uitbetaling gebeurt door de VDAB.
 • Arbeidsgereedschap en arbeidspostaanpassing
  Aangepast werkmateriaal zoals bijvoorbeeld een groter computerscherm voor iemand die slecht ziet. Een aanpassing van de arbeidspost is bijvoorbeeld een verbreding van de deuren voor mensen met een rolstoel.
  Ook hier zorgt de VDAB voor de uitbetaling.
  In elke provincie heeft de VDAB een dienst voor personen met een handicap.

De werkbank

De werkbank is een dienst waar jongeren met een handicap begeleid worden.
Onder begeleiding verstaan we informeren, adviseren, individueel trainen van vaardigheden en begeleiden en/of ondersteunen van hun traject naar werk
(kijk eens hier).

Arbeidstrajectbegeleiding en gespecialiseerde centra voor beroepsopleiding.

Dit wordt aangeboden via de VDAB. De ATB-methode bestaat er in de werkzoekende via een intensief, planmatig en fasegewijs traject naar een plaats op de arbeidsmarkt te begeleiden. In de gespecialiseerde centra is de opleiding meer op maat aangepast door bijvoorbeeld aangepast arbeidsgereedschap of cursuspakket.

Tegemoetkomingen aan personen met een handicap en arbeid

Vanaf je 21ste kun je eventueel recht hebben op een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst voor Sociale Zaken, omdat je een handicap hebt.

Er bestaan twee soorten tegemoetkomingen:

 • Je hebt de inkomensvervangende tegemoetkoming die, als je geen inkomen hebt uit werk, werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering,… jou een inkomen kunnen geven,
 • En je hebt de integratietegemoetkoming die de meerkosten die je omwille van je handicap hebt om je te integreren in de samenleving, moeten dekken. Deze laatste tegemoetkoming bestaat uit 5 categorieën naargelang de nood aan ondersteuning (meer info vind je hier ).

Terug Top