ABVV-Jongeren geeft les

Het aanbod in onderwerpen is divers. De medewerkers van ABVV-Jongeren geven lessen op school die over alle thema’s kunnen gaan die te maken hebben met de overstap van school naar arbeidsmarkt. De lessen zijn interactief en er is alle mogelijkheid om te discussiëren en vragen te stellen. We maken gebruik van verschillende methodieken om soms moeilijke thema’s op een toegankelijke manier uit te leggen.
We ontwikkelen ook infosessies op maat, indien de leerlingen nood hebben aan specifieke info eigen aan een sector of studierichting. Je kan dan bijvoorbeeld denken aan loonbarema’s, cao’s of veiligheidsvoorschriften.

Workshop VDAB aan jongeren
Workshop VDAB aan jongeren

Deel deze pagina: