(0)

Selecteer Regio

In actie

Arbeidscontract 

Wat is een arbeidsovereenkomst? Wat staat in elke overeenkomst? Hoe lang duurt de opzeggingstermijn bij ontslag?

Arbeidsreglement  

Wat bevat een arbeidsreglement? Is het arbeidsreglement een verplicht nummertje? Waar vind je het arbeidsreglement van jouw bedrijf?

Bedrijfsvoorheffing 

Minimum aan bedrijfsvoorheffing: opgepast voor onaangename verrassingen.

CAO of collectieve arbeidsovereenkomst  

Wat is een cao? Wie mag cao‘s afsluiten? Voor wie gelden ze?

Contract 

Elk uitzendcontract moet schriftelijk worden opgesteld.

Eerste werkdag 

Daar sta je dan. Welk onthaal mag je verwachten op je eerste werkdag?

Einde contract 

Een goede raad: wanneer je contract afloopt, vraag je C4 en hou die bij.

Eindejaarspremie 

Dankzij de eisen en de acties van het ABVV hebben ook uitzendkrachten recht op een eindejaarspremie.

Feestdagen en vakantie 

Zoals elke werknemer heb je recht op vakantie.

Grensarbeid: Het leven zoals het is! 

Je woont in België maar je werkt in Nederland, Duitsland, Frankrijk of een ander EU-land. Of andersom. Neem dan eens contact op met onze dienst, zodat je zeker niet in één van de vele valkuilen loopt!

IVR cursusdag 

Op zaterdagvoormiddag 15 november 2014 organiseert de IVR Schelde-Kempen opnieuw een cursusdag voor grensarbeiders. In bijlage vindt u de uitnodiging.

Jobstudent en interimarbeid 

Steeds meer studenten vinden een job via een interimkantoor. Dat kan, zolang uitzendarbeid in de sector waar je als student gaat werken wettelijk mogelijk is. Het uitzendbureau wordt dan jouw juridische werkgever.

Loon 

Wat moet ik verstaan onder loon? Hoe wordt mijn loon vastgelegd? Hoe en wanneer wordt mijn loon betaald?

Loon- en werkvoorwaarden 

Zelfde loon- en werkvoorwaarden als je collega‘s met een ‘normaal‘ contract.

Overbruggingspremie 

Werknemers die hun arbeidstijd verminderen kunnen tot 31 december 2010 recht hebben op een overbruggingspremie. Wat zijn de voorwaarden?

Pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk 

Werknemers die het slachtoffer zijn van moreel of seksueel pestgedrag of van geweld kunnen klacht indienen.

Syndicale premie 

Als lid van het ABVV heb je, indien je een eindejaarspremie kreeg, ook recht op een syndicale premie.

Te warm om te werken? 

Hoge temperaturen kunnen de werkomstandigheden bemoeilijken. Doorwerken bij grote hitte is niet zonder gevaar voor de gezondheid. Welke maatregelen zijn noodzakelijk?

Tijdelijk werkloos? 

Het ABVV maakt je wegwijs in werk en opleidingen. Maak een afspraak met onze loopbaanconsulenten.

Tijdelijke werkloosheid 

Wanneer er in het bedrijf waar je werkt tijdelijke werkloosheid is, heb je recht op een bijkomende uitkering.

Uitzendwerk mag de werknemer niets kosten 

Maar het is niet gratis voor de werkgever.

Vakantie en vakantiegeld 

Wat is enkel vakantiegeld? Wat is dubbel vakantiegeld? Op hoeveel vakantiedagen en vakantiegeld heb ik recht?

Werkkledij, beschermende kledij 

Ook hier geldt het principe van de gelijke behandeling.

Werkloosheid en wachttijd 

Opgepast voor de regel van 28 dagen als je werkzoekend bent.

Ziekte 

Je valt ziek. Wat moet je doen? Wat zijn je rechten?

Ziekte of ongeval 

Wat te doen wanneer je ziek bent of een ongeval krijgt?

Zwangerschapsrust 

Je verwacht een baby. Wanneer breng je je werkgever op de hoogte? Wanneer neem je je zwangerschaprust?